BIM


BIM staat voor Bouw Informatie Model waarin de bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen kunnen worden ge´ntergreerd. Verder kan volgens de BIM-methodiek informatie aan de elementen worden gekoppeld t.b.v. het berekenen van bouwkosten, het opstellen van onderhoudsschema's etc. Het belangrijkste voordeel van 'virtueel' bouwen is dat de knelpunten sneller herkend worden en faalkosten kunnen worden gereduceerd.

Het toepassen van BIM gaat verder dan alleen de architect die het ontwerp uitwerkt in een 3D-model. Het uitgangspunt is dat de participanten in het voorbereidings en bouwproces in staat zijn de relevante gegevens volgens de IFC standaard aan te leveren en de in het model ingevoegde informatie te lezen. Zonder informatie is het model slechts een mooi plaatje en geen informatiedrager. BIM vergt een andere manier van denken voor de hele keten.

Boparai werkt met Archicad, een tekenmethodiek waarbij voordat het woord BIM bestond al werd gewerkt met 3D-elementen. 3D software is voor ontwerpers en bouwkundigen een krachtig gereedschap om het ontwerp goed te doorgronden en het inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers.OPDRACHTGEVERS/REFERENTIES >>


NL | EN

Follow Neelu Boparai