GEZOND (VERSTAND) EN ENERGIEZUINING WONEN


Volgens Socrates is het ideale huis koel in de zomer en warm in de winter. Met het aanscherpen van de duurzaamheideisen voor wat betreft energiegebruik en alle installatietechnische maatregelen wordt dit vooral op papier bewerkstelligd, maar is het maar afwachten of het in de praktijk ook zo werkt.

Ons antwoord op de verscherpte energie-eisen en de ongezonde woningen die bij elke verscherping van de emissie eisen ontstaan is een duurzame woning die primair gebruik maakt van natuurlijke ventilatie en passieve opwarming zonder onbegrijpelijke of onleesbare handleiding.

Deze ‘low-tech’ benadering vraagt om een heldere analyse van ons klimaat met toenemende hetere zomers, waarin wij te maken hebben met grote verschillen tussen zomer en wintersituatie, de manier waarop bewoners daar intuďtief naar handelen en hoe comfort wordt ervaren.

Wij zijn ervan overtuigd dat bij deze benadering de bouwkosten niet hoger zijn dan een woning vol met installaties. Wel is een dergelijke woning goedkoper in onderhoud en bovendien veel gezonder.

NL | EN

Follow Neelu Boparai