RADISSON BLU HOTEL
AMSTERDAM

Opdrachtgever:
Radisson Blu Hotels
Aannemer:
Nijhuis Bouw BV
Programma:
5 sterren hotel met 246 kamers
Status:
gereed 1990

Het hotel is gesitueerd in de binnenstad van Amsterdam. Ongeveer de helft van het vloeroppervlak bevindt zich in bestaande gebouwen met een monumentale status. Het complex wordt doorsneden door een straat.

Een ondergrondse verbinding zorgt voor aansluiting van de twee delen. Het zuidelijke deel is geheel monumentaal en is zorgvuldig gerestaureerd. In het noordelijke deel bevindt zich de hoofdingang, de lobby en openbare functies, alsmede het merendeel van de kamers. Naast restauratie, is door nieuwbouw het bestaande stadsweefsel aangeheeld. Het resterende binnenhof wordt geheel overkapt als atrium.

Het hotel telt 247 kamers en bijbehorende functies. Vloeroppervlakte ca 18.000 mē. Het hart van het hotel is het atrium. Een deel van de kamers grenst hieraan. Het contrast tussen oud en nieuw wordt bewust benadrukt om de gepleegde ingrepen zichtbaar te maken. Een reflecterende wand zorgt voor visuele verbreding van de ruimte.

NL | EN

Follow Neelu Boparai