THE GRAND HOTEL
AMSTERDAM

Opdrachtgever:
Accor Hotels Benelux
Aannemer:
Ballast-Nedam
Programma:
22.660 m² renovatie hotel
Status:
gereed 2010

Hotel ‘The Grand’ is gehuisvest in het voormalige stadhuis van Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal 197. Het hotel is gehuisvest in een complex van 6 verschillende gebouwen welke samengevoegd zijn.

Het grootste deel van het complex is Rijksmonumentaal. Het heeft sinds de 15e eeuw uit de verschillende delen bestaan en is uiteindelijk als complex samengevoegd. Het heeft verschillende functies geherbergd zoals een klooster, logement, admiraliteit, stadhuis en sinds 1992 functioneert het als hotel.

Doordat het complex van herkomst niet als gebouw is gebouwd en deels de oorspronkelijke rooilijnen en fundamenten volgt zijn niet alle delen van het gebouw op een dergelijke manier verbonden zoals wenselijk voor een hotel, waardoor de logistiek verre van optimaal was. Een deel van de zalen was niet binnendoor bereikbaar vanuit de keuken, eveneens liet de toegankelijkheid van de duurste kamers sterk te wensen over evenals de toegang van de spa / wellness.

Deze problemen zijn in nauwe samenwerking met de opdrachtgever verholpen. Een interne corridor leidt nu de bezoekers tot de vergaderfaciliteiten. Tevens is de routing van de dienstverlening sterk geoptimaliseerd.

NL | EN

Follow Neelu Boparai