ARCHIPEL FLORIANDE
HOOFDDORP

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling BV
Aannemer:
Bouwburo H. Tauber BV
Programma:
27 vrijstaande woningen
Status:
prijsvraag 2005

Voor deze verkaveling is het uitgangspunt ruimte en water op en rondom het eiland. Het wonen wordt in alle gevallen georiënteerd op het water. In dit plan worden de uiterste contouren van het uitgeefbare terrein opgezocht. Hiermee wordt een maximale kavelbreedte mogelijk gemaakt voor zowel de vrijstaande als de 2 onder 1 kapwoningen. Door de extra kavelbreedte kunnen riante, brede plattegronden worden gerealiseerd. Het wonen op een eiland en het visuele contact vanuit de woning met de tuin en het water worden hierdoor optimaal benut.

De 2 onder 1 kapwoningen zijn allen aan de Molenaarslaan zijde gelegen. De vrijstaande woningen liggen aan de zuidzijde van het eiland en langs de Groene Loper. De lossere verkaveling aan deze zijden zoekt een informele relatie met de Groene Loper en het water. De ligging van het leidingentracé bepaalt de ligging van de ontsluitingsroutes, de bliksems. Zowel aan de zijde van de Molenaarslaan als aan de zijde van de Groene Loper worden de bliksems begeleid door een watergang die het eiland binnendringt en tevens de oriëntatielijn is in de route tussen de Molenaarslaan en de Groene Loper.

De extra ruimte die midden op het eiland gecreëerd is geeft extra woonkwaliteit op het eiland zelf. Dit plein/plantsoen is een ideale ontmoetingsplek voor eilandbewoners met kinderen en vormt het hart van het eiland.

NL | EN

Follow Neelu Boparai