JERUZALEM
AMSTERDAM

Opdrachtgever:
Rochdale / Dura Vermeer
Aannemer:
-
Programma:
herstructurering Jeruzalem
Status:
project 2006

Jeruzalem is een erg geliefde woonwijk bestaande uit duplex woningen uit 1948. De bouwkundige staat van de woningen is slecht en de huidige parkeerdruk is hoog.

Ons is gevraagd om een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op te stellen door woningstichting Rochdale voor de wijk Jeruzalem wat in de Amsterdamse Watergraafsmeer ligt. De bewoners hebben in overleg met ons, de corporaties en het Stadsdeel een aantal uitgangspunten opgesteld.

Uitgangspunten:
• Het realiseren van woningen die voor ouderen geschikt zijn.
• Een wijk realiseren waar auto’s welkom zijn maar niet domineren.
• Behoud van de kwaliteiten van het huidige Jeruzalem. Groen, hovenstructuur, rust en sociale aspecten. (doelgroepen en voorzieningen).

• Gevarieerd en gedifferentieerd aanbod van woningen. (zowel in woningtype, woonsegment als prijsklasse).

NL | EN

Follow Neelu Boparai