MOLENBUURT
WORMER

Opdrachtgever:
WBV Wormerwonen
Aannemer:
-
Programma:
visie voor herstructurering woonwijk
Status:
prijsvraag 2011

Het plan wordt gekenmerkt door een geometrische stratenpatroon met een diversiteit aan bebouwingen. De nieuwe invulling bestaat uit samengestelde blokken met duidelijke voor- en achterkanten, twee solitaire gebouwen in het midden aan de groene randen vormen de accenten, de plek van de kerk en de oude molen.

Een nieuwe buurt met een gemengd karakter, zowel in doelgroepen als in woningtypen. Het plan voorziet in een nieuw centraal ontmoetingsplein, doorzichten en herkenbare randen. Het streeft naar een sociaal duurzame buurt die veilig, schoon, leefbaar is en die plek biedt aan verschillende bewoners.

De openbare ruimte wordt ge´ntensiveerd met meer openbaar groen, pleintjes, meer parkeerplaatsen en de recreatieve waarde van de kades worden versterkt door de interactie tussen de nieuwe bouwblokken en het openbare groen.

NL | EN

Follow Neelu Boparai