TRAMBAAN
NIEUWE NIEDORP

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling BV
Aannemer:
-
Programma:
visie voor een gebied met zorg- en waterwoningen
Status:
prijsvraag 2007

Voor deze prijsvraag hebben wij een visie neergelegd voor het plan Trambaan te Niedorp.
De opgave was om in totaal 104 woningen te realiseren, waarvan 24 zorgwoningen (intramuraal), 50 zorgappartementen (extramuraal) en 30 eengezinswoningen (aangepast wonen). Ons concept is om sfeervolle hofjes met zorgwoningen te creëren met uitzicht op het water en groen. Dat wordt mogelijk door het water naar binnen te trekken langs de groene as. Zo zijn er vier hoven ontstaan waarbinnen privé groen is gesitueerd. De hoven met zorgappartementen zijn met bruggetjes verbonden zodat de bewoners ook daar hun eigen rust en ontmoetingsruimte kunnen vinden.
De bouwvolumes met zorgwoningen steken als vingers in het water en op die manier krijgt dit gebied heel transparant karakter. Grote overstekken, veel glas en grote raampartijen in de kopgevels maken dit effect nog sterker. Alle woningen in dit plan hebben een dwars of langs kap zodat om de samenhang met de omgeving op te zoeken.
Wij hebben in deze visie ook de rand van het plangebied meegenomen. Deze bestaat uit circa 50 waterwoningen. Om het linker bouwblok goed aan te sluiten op de bestaande bebouwing is hij recht van vorm. De overige bouwblokken kenmerken zich door een verspringende rooilijn en wisselende kaprichtingen. Hetgeen terug refereert aan de oorspronkelijke bebouwing die in lintdorpen als Winkel en Niedorp terug te vinden zijn.

NL | EN

Follow Neelu Boparai