WEIDEVENNE WORKSHOP
PURMEREND

Opdrachtgever:
Gemeente Purmerend
Aannemer:
-
Programma:
stedenbouwkundig ontwerp voor kwadrant IV, verkaveling voor ca. 230 woningen
Status:
gereed 2004

De opdracht van deze workshop was om op basis van het programma en een aantal uitgangspunten een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor het vierde kwadrant.

Het plangebied heeft de vorm van een grote gelijkzijdige driehoek en grenst ten oosten aan de Laan der Continenten, ten westen aan de spoorlijn en in het noorden aan het centrumgebied van Weidevenne. In het zuiden wordt dit kwadrant begrensd door het landschapspark. Gedurende de workshop is een plan ontstaan met daarin de volgende onderdelen: 2045 woningen te bouwen waarvan 30% in de sociale sector en 70% in de koopsector. Een brede school, 4 grote speelterreinen voor de jeugd en 18 speelplekken voor kleuters gespreid over de wijk.

Kwadrant IV is ingeklemd tussen de Laan der Continenten en de spoorlijn, het opent zich aan een zijde naar het waterrijke gebied. Door het kwadrant loopt de Ringlaan die het kwadrant opdeelt in een ingesloten binnengebied en een buitenrand.
Radialen stralen als het ware uit naar het achterliggende landschap en zo ontstaat er ruimte voor de Eilanden. Een brede waterpartij ligt tussen de Radialen en het Eilandenrijk. Dit is de kern van deze stedenbouwkundige opzet.
De Radialen bestaan uit lange straatwanden en eindigen in het water met woningen die uitkijken op het brede water in zuidelijke richting.
De binnenbocht van de ring is een doorlopende wand, aan de buitenbocht liggen telkens blokken ca. 40m lang. De verkaveling van de binnengebieden is gebaseerd op lange stroken die van oost naar west lopen. Deze karakteristieke historische richting staat haaks op de Melkweg en sluit goed aan op de Plattelandsstrook. In deze zone tussen de Melkweg en een noord-zuid lopende sloot liggen ca. 90 kavels die beschikbaar zijn voor de eigenbouwers. De Eilanden op het zuiden zijn verschillend van vorm en met brede waterpartijen tussen die zorgen voor ruimte, afstand en privacy en bieden verschillende verkavelingsmogelijkheden.
Het zuidelijk deel van het plan is geschikt voor het invoeren van een duurzaam watersysteem en bij de planopzet was er rekening meegehouden.

NL | EN

Follow Neelu Boparai