LELYPARK
WIERINGERWERF

Opdrachtgever:
Gemeente Wieringermeer
Aannemer:
-
Programma:
stedenbouwkundige visie voor het Lelypark e.o.
Status:
prijsvraag 2010 / in voorbereiding

Granpré Molière werd betrokken bij de planvorming van het Oude Wieringerwerf van voor de dijkdoorbraak. De historische groenstructuur middels windsingels, assen, de brinken met daaraan de representatieve bouwwerken, de prominente bouwwerken zoals de kerken en het gemeentehuis en de terp zijn kenmerkend voor het dorp.

Tot voor kort lag het Lelypark aan de rand van Wieringerwerf. Na de komst van de Schepenwijk en de Waddenwijk is Lelypark centraler komen te liggen en heeft het de potentie om het Groene Hart van het dorp te worden. De toekomstige plannen, voor het aanleggen van een randweg en het ontwikkelen van nieuwe woningen ten noord-oosten van Wieringerwerf, versterken de gedachten van een Groen Hart. Op dit moment is het Lelypark een verlaten weids gebied waar weinig activiteiten plaatsvinden. Het park is te groot en heeft geen duidelijke randen. Het heeft een monotone sfeer met weinig afwisseling.

Kenmerkend voor de stedenbouwkundige visie zijn herkenbare randen en groengebied van hoge kwaliteit met een divers woonprogramma. Het park is ingericht met kwalitatief groen, rijke bomen en speelveldjes. Verder is het netwerk voor voetgangersverkeer ge´ntensiveerd en verbonden met het centrum van Wieringerwerf. De randen van het park zijn versterkt door de bebouwing te oriënteren op het park. Een unieke hofbebouwing in het groen geeft het park een kleinere menselijke schaal. Deze bebouwing voor senioren heeft een intiem semi-openbaar hof refererend aan de kloostertuinen.

NL | EN

Follow Neelu Boparai