BATJANSTRAAT 82-84
AMSTERDAM

Opdrachtgever:
Woningstichting Eigen Haard
Aannemer:
Van Braam Minnesma
Programma:
renovatie en transformatie
Status:
Gereed 2014

De Indische buurt in Amsterdam krijgt een impuls. Rondom de Majellakerk gaat een transformatie plaatsvinden door het vergroten van bovenwijkse functies met kunst, cultuur en muziek. De nadruk van de buurt komt te liggen op een woon / werk gebied. De leefbaarheid wordt bevorderd door het verbeteren van de uitstraling van gebouwen en openbare ruimte. Door het bevorderen van de werkgelegenheid met de nadruk op cultuur worden bezoekers aangetrokken en de bewoners betrokken bij de buurt.

Hiervoor worden een aantal gebouwen en de Majellakerk grondig getransformeerd en gerenoveerd. De Batjanstraat 82-84 wordt gerenoveerd in wonen en werken voor muzikanten van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Deze kleine wooneenheden worden aangevuld met een aparte werk/oefenruimte per gebruiker. Verder wordt de buurt verrijkt met een publiekspodium in de oude gymzaal van de school.

NL | EN

Follow Neelu Boparai