BATJANSTRAAT 1
AMSTERDAM

Opdrachtgever:
Woonstichting Eigen Haard
Aannemer:
Van Braam Minnesma
Programma:
renovatie en transformatie
Status:
Gereed 2014

Het project is gelegen in de Indische buurt, deze wijk is gebouwd in de periode 20-40. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is een groot deel van de oorspronkelijke bebouwing in het kader van de Stadsvernieuwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het resultaat is een versnipperd architectuurbeeld in deze omgeving. De stedenbouwkundige visie van het stadsdeel is dan ook om de oorspronkelijke jaren 20-40 sfeer en uitstraling van de wijk terug te laten keren door deze als geldende beeldkwaliteit te laten gelden voor alle nieuwbouw.

Rondom de Majellakerk vindt momenteel een transformatie plaats door het vergroten van bovenwijkse functies met kunst, cultuur en muziek. De leefbaarheid wordt bevorderd door het verbeteren van de uitstraling van gebouwen en openbare ruimte. Door het bevorderen van de werkgelegenheid met de nadruk op cultuur worden bezoekers aangetrokken en de bewoners betrokken bij de buurt.

Het voormalige buurthuis naast de Majellakerk voldeed niet meer aan de huidige eisen t.a.v. gebruik. Het gebruik is gewijzigd van één maatschappelijke organisatie voor meerdere doelgroepen naar een breed palet van organisaties die ieder een eigen doelgroep bedienen. De bestaande indeling van het gebouw was niet doelmatig en maakte het noodzakelijk om niet alleen de indeling te wijzigen, maar deze vooral ook flexibeler en daarmee toekomstbestendig te maken.

De constructieve opzet van het gebouw maakte het relatief eenvoudig om het gebouw opnieuw in te delen. De bestaande gevels waren echter teveel toegespitst op het oorspronkelijke gebruik en indeling. Bovendien waren zowel de architectonische kwaliteit als energetische prestaties van de bestaande gevels slecht.

De bestaande gevelopeningen en kozijnen zijn zoveel mogelijk gehandhaafd. Een aantal nieuwe gevelopeningen zijn toegevoegd en bestaande grote gevelopeningen zijn opnieuw vormgegeven om te komen tot een eigentijdse architectonisch interpretatie wat aansluit op de geldende beeldkwaliteit. Het bestaande binnenblad is voorzien van hoogwaardige isolatie en een nieuw buitenspouwblad.

Deze transformatie wordt gekenmerkt door gemetselde gevelvlakken met een risalerend tegelverband, forse dakoverstekken en een rijke, robuuste detaillering rondom de voornaamste gevelopeningen waarmee wordt beantwoord aan de stedenbouwkundige visie van het stadsdeel om de oorspronkelijke jaren 20-40 sfeer en uitstraling van de wijk terug te laten keren.

NL | EN

Follow Neelu Boparai