BANGERT & OOSTERPOLDER
HOORN

Opdrachtgever:
Intermarishoeksteen / Zeeman vastgoed

Aannemer:
Koning Bouw Volendam / VBK Schagen

Programma:
36 eengezinswoningen, 14 patio's & 12 appartementen

Status:
Gereed 2013


Bangert Oosterpolder ligt in Hoorn. Een nieuw woonwijk tussen de bestaande lintbebouwingen. Het bestaat uit twee gebieden, het Hoge Hemen en Waterland, hiertussen vormt het centrum de schakel. Het is een wijk met veel diversiteit in woningtypen, profielen en openbare ruimte die in samenhang tot een wijk leiden met een duidelijk eigen karakter.

Binnen de nieuwe wijk hebben we aansluitend op de lintbebouwing diverse bebouwingen ontworpen. Deze bestaan uit drie straatwanden met rijbebouwingen en een klein appartementengebouw. Hierbinnen zijn 14 bungalows met patio’s ontworpen voor senioren.

De woningen zijn ontworpen als geheel met accenten op de hoeken. De woningen zijn gematerialiseerd in diverse kleuren baksteen, keramische pannen en krijgen een hoogwaardige erfafscheidingen.

NL | EN

Follow Neelu Boparai