DE NIEUWE TUINDERIJ
Z.O. BEEMSTER

Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling BV

Aannemer:
KBK Bouw BV

Programma:
90 woningen

Status:
Gereed 2013


In het zuidelijke deel van Zuidoostbeemster is ruimte voor circa 740 nieuwe woningen. Om het unieke droogmakerijlandschap van de Beemster niet aan te tasten worden nieuwe uitbreidingen compact en bij de bestaande kernen gebouwd. Om te voorkomen dat Zuidoostbeemster tegen Purmerend groeit, is in De Nieuwe Tuinderij met de bebouwing dan ook enige afstand tot de ringdijk gehouden door middel van een groene buffer waar de bestaande boerderijen in zijn opgenomen. De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan bestaat uit lineaire linten met daartussen orthogonaal opgezette buurten en naar de randen van de rijksweg A7 en de ringdijk open groene gebieden.

De buurten bestaan uit kleinere bebouwingsclusters. Deze clusters worden van elkaar gescheiden door een openbare groenstructuur die is gekoppeld aan de bestaande watergan-gen. Aan dit groen grenzen woningen met hun voor- of zijtuin, wat zorgt voor een extravert karakter terwijl de parkeerhofjes intern in elk cluster zijn opgenomen. De groene rand langs de ringdijk is openbaar en is flexibel in te richten met groene functies als een boomgaard, kinderboerderij, speelmogelijkheden en wateropvang. Een langzame verkeersroute in de groene rand verbindt de verschillende functies met elkaar maar maakt ook een ommetje in en rond de buurten mogelijk.

NL | EN

Follow Neelu Boparai